Občan Podnikatel Turista
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie
Kaple sv. Floriána Kaple sv. Anny Kaple P. Marie Einsiedelnské Úvodní strana
Kolej piaristů
Česky Deutsch English Česky Deutsch English
Posvátný okrsek
Kaple sv. Anny.
Rodové mauzoleum vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských
Již před koncem třicetileté války se vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský rozhodl vybudovat v Ostrově pro sebe i příslušníky české linie rodu pohřební mauzoleum. Vybral si odlehlé místo za zámeckou zahradou symbolizující ráj pozemské radosti a sem, v přímé ose k farnímu kostelu sv. Archanděla Michaela, situoval její ideový protějšek symbolizující nadpozemskou věčnost. Navíc na opačném nároží zahrady se nacházel hřbitovní kostel sv. Jakuba. Základní kámen k pohřební kapli zasvěcené svaté Anně položil sám vévoda 20. dubna 1644. Kapli se podařilo dostavět až v roce 1663. Nedlouho nato, 20. listopadu 1665 vévoda Julius Jindřich zemřel a podle svého posledního přání byl také v sasko-lauenburské pohřební kapli uložen.

Autor plánů ani stavby není doposud znám. Poměrně masivní centrální stavba na polygonálním půdorysu, zastřešená osmibokou bání s lucernou a cibulovitou vížkou, byla zevně členěna pomocí dvojplášťového pilastrového řádu. Vstup byl situován ze strany města. V interiéru jsou po obvodu mezi vtaženými pilíři umístěny dvoupodlažní výklenkové empory pro uložení tumby (kenotafu) pohřbených příslušníků sasko-lauenburského a bádenského rodu, jenž mohly být využívány i jako zpěvácké tribuny. Zalomené pilastry s korintskými hlavicemi s ovocnými festony a hlavami andílků nesou nad profilovanou římsou osmibokou kupoli pročleněnou po obvodu půlkruhovými nikami. Hrany kupole byly původně dekorované, stejně jako římsy a archivolty arkádových empor, vlysem perlovce a vejcovce. Vlastní krypta se nachází pod kaplí, je dvouprostorová, zaklenutá křížovými klenbami s výraznými hřebínky.

Až do vybudování piaristické koleje (1666 – 1674) zůstala Pohřební kaple Sasko-Lauenburského mauzolea za městem osamocena. Po vybudování konventního kostela Zvěstování P. Marie byla Pohřební kaple, z důvodu značného pohledového utlumení, dodatečně navýšena, aby se uplatnila alespoň vrcholová část báně a komunikačně propojena s konventním kostelem.

Po definitivním odchodu piaristů a zrušení gymnázia roku 1876 kaple chátrala. Poté, co areál kláštera získala kongregace sester křesťanské lásky v roce 1897, byl postupně celý areál Posvátného okrsku opravován. Když sestry přišly do Ostrova, našli však již ostatky pohřbených příslušníků obou rodů značně zpustošené a cínové rakve zničené. Namísto báně, kryjící celou kapli, byla provedena pouze nízká stanová střecha. Počátkem 50. let 20. století získala celý areál kláštera Čs. armáda a Pohřební kaple byla přivedena na samý kraj existence. Celková rekonstrukce kaple byla provedena v letech 2004-2007 s unikátní obnovou báně a instalací expozice o významu vévodů sasko-lauenburských a markrabat bádenských pro město Ostrov.

Pohřební mauzoleum obou rodů je jednou z nejvýznamnějších stavebních památek města Ostrova překračující hranice Karlovarského kraje – je nejstarší raně barokní centrální stavbou na území Čech, navazující na klasická díla italské renesance a manýrismu.

Do sasko-lauenburské pohřební kaple byli uloženi :
Julius Jindřich (Heinrich), vévoda sasko-lauenburský, * 16. 4. 1586 - † 20. 11. 1665, uložen začátkem roku 1666
Anna Magdaléna, vévodkyně sasko-lauenburská, rozená Lobkowitzová, ovdovělá Kolowratová, vdova po Juliu Jindřichovi Sasko-Lauenburském,  † 7. 9. 1668
Franz  Julius Heinrich, dítě pravděpodobně Julia Františka Sasko-Lauenburského, † 4. 11. 1673
Maria Hedwiga Augusta vévodkyně sasko-lauenburská, rozená  von Pfalz-Sulzbach, ovdovělá arcivévodkyně Rakouská  * 16. 9. 1641 – † 23. 11. 1681, manželka Julia Františka Sasko-Lauenburského – zemřela v Hamburku, převezena do Ostrova
Julius František (Franz), vévoda sasko-lauenburský,  * 16. 11. 1641 – † 30. 9. 1689
Leopold Wilhelm, syn Ludwiga Wilhelma markraběte bádenského a Franzisky Sibylly Augusty rozené vévodkyně sasko-lauenburské * 1695 – † 1696
Maria Franziska, markraběnka Bádenská, rozená Fürstenberková, teta Ludwiga Wilhelma Bádenského, * 6. 6. 1633 – † 7. 3. 1702, zemřela v Lovosicích, převezena do Ostrova
Karl Ludwig Damian -  syn Ludwiga Georga markraběte bádenského, vnuk Ludwiga Wilhelma Bádenského, * 1728 – † 6. 7. 1734

text: Mgr. Lubomír Zeman