Občan Podnikatel Turista
Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie
Kaple sv. Floriána Kaple sv. Anny Kaple P. Marie Einsiedelnské Úvodní strana
Kolej piaristů
Česky Deutsch English Česky Deutsch English
Posvátný okrsek
Kolej piaristů
Roku 1666 založila Anna Magdalena, vévodkyně sasko-lauenburská v Ostrově /Schlackenwerth/ kolej otců zbožných škol – piaristů. Posláním tohoto řádu, založeného sv.Josefem z Calasanzy a potvrzeného papežem roku 1621, byla pedagogická činnost, s důrazem na hudební výchovu.

Do ostrovské koleje s latinskou školou povolala vévodkyně Anna Magdalena dvanáct otců piaristů. Zároveň pověřila pražského stavitele Martina Reinera výstavbou konventu a kostela v těsné blízkosti sasko-lauenburské pohřební kaple sv. Anny, za hradbami města. Stavba, jejíž plány byly schváleny na generalátu řádu v Římě, byla vysvěcena roku 1674.

Piaristická kolej poskytovala vzácnou možnost vyššího vzdělání, byla také protějškem protestantské školy v Jáchymově, jedním z prostředků pobělohorské rekatolizace této oblasti.

V pohřební kapli a později v klášterním kostele Zvěstování P.Marie byla vystavena milostná madona, polychromovaná dřevořezba dolnosaského umělce z roku 1492, kterou sem ze zrušeného benediktýnského kláštera v severoněmeckém Ebstorfu roku 1654 převezla vévodkyně Anna Magdalena. A protože charakteristickým rysem řádu piaristů bylo uctívání Panny Marie, jejíž jméno přijali do svého znaku, byly milostná soška a od roku 1726 i celý ostrovský klášter označovány "Maria Treu" – Marie Věrná. Tak jak je P. Maria také oslovována v loretánských litaniích.

Ostrovská piaristická kolej vlastnila bohatou knihovnu, jejímž nejcennějším fondem byly vzácné prvotisky a rukopisné notové materiály. Patřil sem i iluminovaný slezský rukopis z roku 1353, přepis dnes již ztracené latinské legendy o sv. Hedvice, kladené do roku 1300 a označovaný jako "Schlackenwerther Codex" – Ostrovský kodex. Spolu s celou knihovnou jej roku 1910 prodal poslední vlastník - město Ostrov - vídeňskému antikvariátu. Kodex několikrát změnil majitele, dnes je jím sběratel z Cách.

Z řad studentů piaristické koleje v Ostrově vzešlo mnoho významných osobností z oblasti státní správy, církve a armády. Dva z nich svým významem přesáhli až do současnosti. Barokní hudební skladatel a bádenský dvorní kapelník Johan Caspar Ferdinand Fischer /1656 Krásno u Horního Slavkova – 1746 Rastatt/, který zde studoval v 70. letech 17. století, je autorem dlouhé řady hudebních skladeb pro varhany, další nástroje i zpěv, a to z oblasti hudby duchovní i světské. Byl nazýván „bádenským Bachem“, je označován jako Bachův předchůdce a jeho skladby jsou hrány dodnes.

Druhou významnou osobností je Johann Josef Loschmidt /1821 Počerny – 1895 Vídeň/, který na ostrovském piaristickém gymnáziu studoval v letech 1833-1837. Výsledkem jeho vědecké práce v oboru fyziky a chemie bylo "Loschmidtovo číslo", jeden z předpokladů pro teorii o pohybu plynů a vzorec pro sloučeniny uhlíku. Stal se univerzitním profesorem fyziky a chemie ve Vídni a je uznáván jako jeden ze zakladatelů jaderné fyziky. Roku 2003 mu brněnská Masarykova universita odhalila na budově konventu pamětní desku.

Piaristé působili v Ostrově s přestávkami do roku 1876. Celý areál zakoupila roku 1897 německá ženská kongregace Sestry křesťanské lásky, která v konventu vedla do roku 1942 internátní školu pro dívky. Další uživatel, vojenský útvar, opustil klášter roku 2000 a o pět let později se po rekonstrukci konvent stal souborem 37 městských bytů.