Zámek

Dnes tvoří zámek několik budov, jejichž původem bylo staré sídlo, o kterém mnoho nevíme. V průběhu doby je postupně přestavěli v renesančním slohu čeští Šlikové a po nich vévodové Sasko-Lauenburští. Pracovali zde věhlasní stavitelé jako Leuthner, Broggi nebo Dientzenhofer, ovšem vstupní portál vytvořil ostrovský sochař Martin Möckel. V uplynulých dvou stoletích zde sídlili velkovévodové Toskánští, kteří se podepsali na hlavním vstupu znakem císařského orla.