Dolní brána

Při barokních úpravách byla do zámeckého komplexu začleněna i patrová hranolová věž s průjezdem, původní Dolní brána, která spojovala zámek se středověkým opevněním Ostrova.