Palác princů

Budova byla postavena v původním hospodářském dvorci Bílý dvůr ve stylu, přizpůsobeném vzhledu Pohledové zdi. Původní klenby v přízemí pocházejí z konce sedmnáctého století. Fontána na nádvoří Paláce princů - kamenná mísa fontány byla osazena do nově vytvořené kašny a je dochovanou památkou, pocházející z výzdoby původní zámecké zahrady.