Obelisk Nejsvětější Trojice

Pískovcový obelisk na podstavci s plastikami Panny Marie, sv. Floriána, sv. Václava a sv. Barbory nese na vrcholu sousoší Nejsvětější Trojice.