Farní kostel sv. Archanděla Michaela

Původní farní kostel sv. Mikuláše ze třináctého století byl později zasvěcen Archandělu Michaelovi. Zachovala se ozdoba vstupního portálu a dnešní sakristie. V šestnáctém století si požár vyžádal přestavbu kostela, další úpravy přineslo sedmnácté století. Vnitřní prostory nabízejí přehlídku několika druhů klenby. K největším vzácnostem patří dochované renesanční náhrobky, z nichž obzvlášť cenný je šlikovský epitaf. Barokní vybavení kostela pochází z poloviny osmnáctého století. V dnešní podobě představuje kostel příklad sasské bohoslužebné architektury z oblasti Krušnohoří.