Zbytky městských hradeb

Původní hradební zeď ze čtrnáctého století doplňovala nižší zídka a suchý příkop. Do současnosti se dochoval úsek hradeb s opěráky pod farním kostelem sv. Archanděla Michaela a vedle zámeckých budov. Část západní zdi je zachována ve štítu kolny u Farního úřadu.