Mathäus Merian, Pohled na město Ostrov se zámkem a zahradou, 1650.
Přehledná mapa - Procházka zámeckou zahradou

Jednou z významných kulturně historických atraktivit města Ostrova je Zámecká zahrada. Pro svou jedinečnou úpravu byla v minulosti označována jako „osmý div světa“. V českých zemích neměla obdoby. Osmým divem světa nazval Zámeckou zahradu v Ostrově karlovarský lékař Michael Raphael Schmutzer (Schmutzen)ve svém spisu „De Nymphis Carolobadensibus“ v roce 1663. Málo se však ví, že ostrovská zámecká zahrada zaznamenala v průběhu svého více než tří a půl století trvání dnes již celkem pět vývojových etap. V rámci střední Evropy byla ovšem vždy pojímána jako mimořádné umělecké dílo.