Menažerie

Po západní straně jižní cesty byl vybudován Michaelem Antonem Rohrerem (st.) objekt menažerie - zvěřince. Byla to rozlehlá stavba se čtyřmi nárožními věžemi a mohutnou mřížovou střechou velké voliéry. Patro věží bylo vybudováno z  hrázděné konstrukce. Před severním průčelím se nacházel tzv. želví rybník, nádrž s fontánou Neptuna a grótami pod ním.