Terasy

Východně od Paláce princů stávala jízdárna a pod ní byly vybudovány terasy, roztraktované do tří dílů. V krajních předstupujících dílech byly umístěny oranžerie, ustupující střední díl byl uzpůsoben terasovitě k vystavování vzácných dřevin. Stěny obsahovaly původně gróty se sochařskou výzdobou, posléze zde byla prosklená stěna. Pod terasami se nacházel jednodušší záhonový parter s velkou fontánou ve tvaru quadrilobu.