Budova konventu


Rozhodnutí postavit v Ostrově kolej řádu Piaristů učinila vévodkyně Anna Magdaléna, vdova po Juliu Jindřichovi, vévodovi Sasko-Lauenburském dne 6. května 1666. Stavbu provedl v letech 1666-1671 pražský stavitel bavorského původu Martin Reiner. V letech 1672-1674 byly prováděny již dokončovací práce.


klaster_050428_ 037.jpg (118049 bytes)  klaster_050428_ 083.jpg (138459 bytes)  klaster_050428_ 077.jpg (41076 bytes) klaster_050428_ 081.jpg (35613 bytes) klaster_050428_ 080.jpg (61360 bytes)        


   

K 50. ale i  337. výročí ostrovského gymnázia.

 

Další zajímavosti

 

Prof. Dr Josef Loschmidt 
zum Gedächtnis  
Vzpomínka na Prof Dr Josefa Loschmidta

Zázračné dítě z Počern – Životní cesta největšího přírodovědce z Chebska

Physikgeschichte  JOSEF LOSCHMIDT  
Před sto lety zemřel pionýr atomistiky a organické strukturní chemie. 

Prof Dr Dieter Flamm, Institut für theoretische Physik der Universität Wien Boltzmanngasse 5. A-1090 Wien

Je těžko uvěřitelné, že český Ostrov, mladé město, kde ještě nedávno všechno teprve začínalo, má už své jubileum.Pamětníci oněch začátků jezdili ještě na svá maturitní a jiná rodácká setkání „domů“ – každý jinam, od Šumavy k Tatrám, ba i dále. A letos se už  v Ostrově sjedou abiturienti gymnázia ostrovského, ti nedávní i ti o padesát let starší. Je na co vzpomínat,  je také co porovnávat a bilancovat, s odstupem nalézat obrysy padesátiletého působení tohoto ústavu, sčítat a hodnotit jeho úspěchy.

 

Ne každý z ostrovských však ví, že kořeny středoškolského vzdělávání sahají v tomto městě ještě mnohem dále do minulosti, byť i v odlišném prostředí našich předchůdců, měšťanů tehdejšího Schlackenwerthu. V roce 1666 tu Anna Magdalena, vdova po prvním vévodovi sasko-lauenburském, založila piaristickou kolej. Pozvala do Ostrova  otce piaristy a dala pro ně postavit v blízkosti sasko-lauenburské pohřební kaple konvent s latinskou školou a kostel Zvěstování P.Marie. Šlo pochopitelně také o podporu pobělohorské rekatolizace dosud protestantského města a jeho okolí, ale zároveň i  o možnost vzdělávání chlapců z celé oblasti. Piaristé byli navíc ve své učitelské činnosti mnohem tolerantnější než jesuité, vyučovali i přírodní vědy a velký důraz kladli na hudební výchovu. Z ostrovského gymnasia, které tu s přestávkami působilo až do roku 1876, vyšlo mnoho budoucích  významných úředníků, soudců, lékařů, pedagogů i kněží. Také hudební skladatel Johann Caspar Ferdinand Fischer /1656-1746/

 

V září 1833 tu začal svá studia také Johann Josef Loschmidt, narozený roku 1821 v Počernech u Karlových Varů. Pocházel z chudého prostředí a studia mu umožnily jen zájem a pomoc místního pana faráře a učitele, kteří brzy rozpoznali chlapcův mimořádný talent. Po nižším gymnasiu v Ostrově  /1837/  pokračoval ve studiích v Praze, kde absolvoval filosofickou fakultu německé Karlovy university a nato ve Vídni, na universitě a na polytechnice. Věnoval se kromě filosofie také matematice, fyzice, chemii a geologii a v roce 1843 zde získal doktorát. Intenzívní studia, všestranné zájmy i osobní založení experimentátora předurčovaly sice Josefa Loschmidta jednoznačně k vědecké práci, ale z existenčních důvodů musel působit více než deset let v několika chemických továrnách, také v Brně. Teprve v roce 1856 dostal učitelské místo ve Vídni a mohl pokračovat ve své vědecké práci.  Ještě téhož roku publikoval „Loschmidtovo číslo“ , konstantu, která udává počet molekul v krychlovém metru ideálního plynu  / n = 2,687 . 1025 . m–3 / a představuje předpoklad pro teorii o pohybu plynů. Význam tohoto objevu  byl zhodnocen již dříve. V roce 1936 byla Josefu Loschmidtovi odhalena pamětní deska na jeho rodném domě v Počernech, na níž je toto číslo uvedeno.V roce 1861 následoval návrh kruhové struktury, prstencovitého uzavření atomů ve sloučeninách uhlíku, velmi blízký vzorci, užívanému současnými chemiky. Teprve v posledním desetilétí 20. století byl zhodnocen dosah i  tohoto objevu. Zjištění, že atomy uhlíku mají schopnost tvořit molekuly vzájemnou řetězovitou vazbou, objasňuje jednu z podmínek života na zemi. Statě o něm publikovaly zahraniční i naše odborné časopisy a v roce 1995 proběhlo ve vídeňském rozhlase symposium o Loschmidtově díle, nazvané „Zrození moderní chemie“ Zúčastnilo se jej dvanáct vědeckých pracovníků z Anglie, USA, Rakouska, Německa , a také zástupce Masarykovy university v Brně. A právě z podnětu brněnské Masarykovy university bylo už před několika lety zahájeno jednání  o pamětní desce Josefu Loschmidtovi na budově piaristické koleje, v níž před stosedmdesáti lety učinil první krůčky na cestě ke svým vědeckým objevům. Pamětní deska bude odhalena při oslavách 50. výročí českého ostrovského gymnázia, 4. října ve 13 hodin.

 

Johann Josef Loschmidt,  profesor fyziky a chemie na vídeňské umiversitě, který se však zabýval i elektrodynamikou, mechanickou teorií tepla, optikou a krystalografií, zemřel ve Vídni 8. července 1895. Je dnes uznáván jako jeden ze zakladatelů atomové fyziky i moderní chemie a jeho památky vzpomene 4. října v Ostrově, díky iniciativě Masarykovy university v Brně,   i řada našich předních vědeckých pracovníků.

 

Z. Čepeláková


Můžete také navštívit naše partnerské stránky
www.ostrov.cz
| www.eOstrov.cz | www.ostrovsko.cz